ARRANGØR: Tanum kirke

Musikkmeditasjon i Tanum kirke

Tord Gustavsen med gjester. Stillhet, musikk, poesi nattverd og nyskapende liturgi.

11. september - 13. november 2019
Jazz/Blues/Lokal kultur / Diverse Scener

En onsdagskveld i måneden går vi sammen inn i meditativ musikk, poesi og ny liturgi med inkluderende språk. Dette er hverken vanlig konsert eller vanlig gudstjeneste med musikk. Det er en liturgisk samling med stor vekt på musikk og stillhet, og stor plass til å bare sitte og lytte og være.

Kirkens prester Sveinung Hansli og Dorothee Ziller deltar sammen med kantor Tord Gustavsen og inviterte solister som for eksempel Solveig Slettahjell, Trygve Seim, Tore Brunborg og andre. 

Gratis inngang – kollekt
Varighet: 60 minutter

Hjemmesideadresse med oppdatert info: 
www.musikk-meditasjon.no