ARRANGØR: Bærum Kulturhus

Rinus Van de Velde i Bærum Kulturhus

Utstilling - Møt Antwerpen

9. januar - 22. juni 2019
Utstilling / Foajéscenen

Den anerkjente Antwerpen-baserte kunstneren med store, narrative kulltegninger med seg selv i ulike roller og forkledninger viser to monumentale verk laget spesielt for Foajéscenen i Bærum Kulturhus. 

“Most of the time during the day...” 2018 og "Another door in Robert Rino´s studio..." 2018. 
Teknikk: trekull på lerret. The images are Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp.

----

I løpet av de siste årene har Rinus Van de Velde (f. 1983) etablert et særegent og konsistent uttrykk, ofte gjennom omfangsrike, narrative kulltegninger. Van de Veldes kullarbeider innehar fremdeles en fremtredende posisjon i hans arbeid, men man kan i tiltagende grad se en kunstner som beveger seg mot et totaluttrykk der han skaper friksjon mellom fiksjonen og virkeligheten ved å inkorporere skulpturarbeider, installasjoner, tegninger og film i sitt arbeid.

Van de Veldes storskala-tegninger inviterer betrakteren inn i den belgiske kunstnerens nennsomt oppbygde univers. Kunstneren avbilder seg selv og mennesker fra hans nære krets - alle som én er portretter under et dekke av tillagte roller og personas. Van de Velde gir seg selv roller som fiktive personer, og iscenesetter seg selv som en evig hamskiftende kunstner. Denne transformasjonen fra kunstner til rollefigur gir Van de Velde et stort uttrykksrom å utforske. Et resultat av denne transformasjonen gir seg uttrykk i en produktiv duplisering av hans kunst: på den ene siden står den virkelige kunstneren som utfører sitt arbeide i sitt studio med klare kunstneriske og materielle parameter å forholde seg til. På den andre siden av virkelighetsskillet står alter egoet som virker i et parallellunivers der han kan utøve kunstnerrollen i et stort spekter av uttrykk, uten noen sinne ha eksistert.

Et sentralt alter ego i Van de Veldes rollegalleri er Robert Rino, en imaginær abstrakt ekspresjonist som var tenkt aktiv på femtitallet. Under flere av Van de Veldes utstillinger har han presentert verker signert Rino sammen med sine egne sort/hvitt kulltegninger. Rinos fargerike abstrakte malerier frembringer assosiasjoner til kunstnere som Willem De Kooning og Cy Twombly. Ved å signere sine verker som den fiktive Rino, har Van de Velde funnet en måte å inkorporere sitt alter egos kunstutrykk i sin egen virkelighetsoppfatning, og med det reist spørsmål rundt opphavsretten til eget kunstnerskap.

De to store verkene som Van de Velde stiller ut på Bærum Kulturhus’ Foajéscene viderefører utforskningen av Robert Rinos liv og virke. Som kunstner opplevde Rino både opp- og nedturer. Kulltegningen «Most of the time during the day…» (2018) fremstiller Robert Rino i et avstengt rom der ingen andre er gitt tilgang. Som en parallell til Jeff Koons på 70-tallet, jobber Rino som råvaretrader på dagtid for å kunne finansiere sitt virke som kunstner. «Another door in Robert Rino’s studio» (2018) er en studie av den fiktive kunstnerens atelier – et rom han aldri selv gikk inn i. Dette er et atelier der Rinos assistenter har skapt sin egen verden. For å skape ytterligere usikkerhet rundt virkelighetsoppfatningen har Van de Velde valgt å innlemme elementer fra sitt eget, høyst virkelige atelier inn dette fiktive rommet.

Van de Veldes arbeider blander sammen virkelighets- og fiksjonsbegrepet og skaper en kompleks verden der dokumentasjon og fiksjon, reproduksjon og rekonstruksjon er tett sammenvevd. Van de Veldes litt løse, men også virtuose tegnestil, er ganske så lett gjenkjennbar. Hans tegninger er direkte i sitt uttrykk, og hans subtile sort-, hvite- og gråtone-modulasjoner resulterer i et uttrykk som tenderer mot det maleriske. Under en sort/grå overflate ligger lag på lag med teksturer som seeren kan utforske – her kan man ta inn nennsomt orkestrerte komposisjoner og strukturer, mange av dem med klare referanser til andre kunstverk.

Gjennom sine arbeider portretterer Van de Velde en alternativ verden der myter hentet fra litteratur, visuell kunst og filmens verden kontinuerlig bryter inn i hans egen virkelighetsoppfatning, hans personlighet og hans kunstneriske virke. Van de Velde forteller en historie som ikke er rotfestet i virkeligheten, den er basert på en løgn. Eller?

Rinus Van de Velde – verker utstilt på Bærum Kulturhus’ Foajéscene: 

Utstillingsperiode

9. januar – 22. juni 2019

Møt Antwerpen - vår 2019

Utstillingen med Rinus van de Velde er en del av Bærum Kulturhus' serie Møt Antwerpen våren 2019. Les om alle arrangementene HER