Foto: Erika Hebbert

dans UTE

Høsten 2020, som et svar på korona-tiltakene, startet Bærum Kulturhus å vise dans ute i Bærum kommune.

Målet var å øke synligheten av dans i det offentlige rom, og gi folk kunst også når landet var stengt ned.

Dette ble et populært tiltak og vi fortsetter arbeidet med å vise dans hvor som helst, når som helst, til glede for alle. Prosjektet ble avsluttet høsten 2022.

I 2022 kan du se:

GO
Denne soloforestillingen undersøker den økologiske sammenkoblingen med seg selv, andre og miljø. En danser reiser gjennom byen, sanser, føler og reagerer i på det sosiale og fysiske landskapet.

Koreografi: Olive Bieringa

Labyrint
Dette er en interaktiv danseforestilling som utføres på et torg, plass, skolegård eller annet uteplass, i en opptegnet labyrint. Fem dansekunstnere med bakgrunn i Streetdance bruker labyrinten som en rituell danseplass og skaper en reise i, og gjennom, labyrinten hvor bevegelse, rytme og musikk leder an.

Koreografi: Christine Nypan og Jens Jeffry Trinidad, med Mathias Jin Budtz, Marikken Heitkøtter, Quyen Nguyen og Nikolai Nypan

Carretería
Prosjektet leker med forholdet mellom to mennesker og hvordan deres likheter og ulikheter skaper attraksjon. Duetten har tatt utgangspunktet i koreografiske likheter og ulikheter mellom utøverne, og deres personlige forhold til hverandre.

Koreografi: Ole Kristian Tangen.

Tidligere forestillinger