Foto: Tomas Lauvland Pettersen

Internasjonalt arbeid

Dans Sørøst-Norge har  markert seg som en viktig aktør i det internasjonale scenekunstfeltet gjennom flere prosjekter og samarbeid med kunstnere og kompanier.

Internasjonale prosjekter:

I 2022-2023 deltar vi i et kompetansebyggende EØS-prosjekt sammen med Studio Alta (Praha, Tsjekkia) og Black Box teater (Oslo, Norge).
Les mer om prosjektet her.

Fra 2011 til 2014 ledet vi EU-prosjektet FRAGILE, og har mellom 2014-2021 deltatt i tre EØS-prosjekter med Tsjekkiske samarbeidspartnere.

Dans Sørøst-Norge ledet også utviklingen og søknadsprosessen av Kreativt Europa-prosjektet Feed the Future. Vi søkte og prosjektet ble godkjent men fikk ikke penger.

Internasjonale co-produksjoner:

Eastman/Sidi Larbi Cherkaoui (BE)

Spitfire Company (CZ)

Mercat de les Flors (ES)

Michèle Noiret (BE)

Yoann Bourgeois (FR)

Wroclav Figurteater (PL)