Foto: Lars Opstad

Om Dans Sørøst-Norge

Dans Sørøst-Norge skal være et ledende kraftsenter for utvikling, produksjon og formidling av dans og fysisk scenekunst.

Dette skal vi få til ved å:

Drive kunstnerisk utviklingsarbeid, produksjon og formidling av profesjonell dans

Utvikle bærekraftige nettverk og samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Øke forståelsen for, og kjennskapen til dans

Utvikle turnénettverk for dans i Norge

Gjennomføre talentutviklingsprosjekter for unge profesjonelle dansekunstnere.

Dans Sørøst-Norge i tall

Siden 2003 har vi:

Vist over 700 voksenforestillinger, og over 60 barneforestillinger.

Co-produsert 48 forestillinger og koordinert 73 turneer.

Arrangert over 100 workshops, seminar, og annen ekstraaktivitet.

Til sammen har vi vist og jobbet med kunstnere fra over 20 ulike nasjoner.