Foto: Kjetil Moslåtten

Om Dans Sørøst-Norge

Dans Sørøst-Norge skal være et ledende kraftsenter for utvikling, produksjon og formidling av dans og fysisk scenekunst.

Dette skal vi få til ved å:

Drive kunstnerisk utviklingsarbeid, produksjon og formidling av profesjonell dans

Utvikle bærekraftige nettverk og samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Øke forståelsen for, og kjennskapen til dans

Utvikle turnénettverk for dans i Norge

Gjennomføre talentutviklingsprosjekter for unge profesjonelle dansekunstnere.

Dans Sørøst-Norge i tall

Siden 2003 har vi:

Vist over 700 voksenforestillinger, og over 70 barneforestillinger.

Co-produsert mer enn 50 forestillinger og koordinert nærmere 100 turneer.

Arrangert over 100 workshops, seminar, og annen ekstraaktivitet.

Til sammen har vi vist og jobbet med kunstnere fra over 20 ulike nasjoner.