Turné

Som partner, og turnéansvarlig i Dansenett Norge for fylkene Viken, Vestfold og Telemark og Agder, sender vi årlig egenproduserte forestillinger og internasjonale gjestespill ut til hele landet.

Les mer om Dansenett Norge her.


Kalender:

Mer info kommer